Mistrzów Zjednoczenia ZKBS RP

 • Rok 2003 - 2004

  Kazimierz Laskowski 
  Mistrz Zjednoczenia KBS RP • Rok 2005 - 2006

  Jarosław Czyżewski

  Mistrz Zjednoczenia KBS RP

 • Rok 2009 - 2010

  Zbigniew Bona

  Mistrz Zjednoczenia KBS RP

 • Rok 2014 - 2015

  Krzysztof Tyda

  Mistrz Zjednoczenia KBS RP