Poczet Królów Okręgu Pomorskiego ZKBS RP

 • Rok 1997 - 1998

     Jarosław Czyżewski

   

 • Rok 1999 - 2000

   Czesław Winiarczyk

   

 • Rok 2000 - 2001

     Czesław Winiarczyk

   

 • Rok 2001 - 2002

      Marcin Tyda

   

 • Rok 2002 - 2003

          Czesław Winiarczyk

   

 • Rok 2005 - 2006

        Kazimierz Laskowski

   

 • Rok 2007 - 2008

   Jarosław Czyżewski

   

 • Rok 2008 - 2009

     Zbigniew Bona

   

 • Rok 2010 - 2011

  Zbigniew Bona

   

 • Rok 2011 - 2012

  Zbigniew Bona

   

 • Rok 2012 - 2013

     Krzysztof Tyda 

   

 • Rok 2013 - 2014

       Zbigniew Bona

   

 • Rok 2014 - 2015

       Mariusz Szwarc

   

   

 • Rok 2017 - 2018

       Jarosław Czyżewski

   

   

 • Rok 2018 - 2019

       Kazimierz Dawicki